Posts Tagged ‘ascıı kodları’

ASCII Kodu

7 bitten oluşan bir koddur. 8. Bit kontrol amaçlı olarak kullanılır ve içerisinde 128 bit uzunluğundaki bir bilgiyi saklayabilmektedir. ASCII kodlama sistemi elektronikte sıkça kullanılan bir kodlama sistemidir.