by Mekatronik Kulubü | 17:20

Bir trafonun çalışmaya başlaması için öncelikle primer sarımları üzerine 220 volt gerilim uygulanmalıdır.

Primer kıskında uygulanan enerji demir nüve üzerinden manyetik bir alan oluşturarak bu alanın sekonder üzerinden alıcıya ya da devreye ulaşması amaçlanmaktadır.

  COMMENTS OFF

Comments

Comments are closed.