Tükenmez Enerji

Tüm dünya genelinde fosil yakıtlar, kömür ve doğalgaz gibi kaynaklar enerji üretiminde kullanılmaktadır. Fakat bu kaynakların belirli bir sınırı olduğundan dolayı tükenebilir enerji kaynakları grubunda yer alır. Bu nedenle de bu enerji kaynaklarına yönelik uzun vadeli plan yapılması mümkün değildir. Fosil yakıtların ve kömür rezervlerinin bittiği andan itibaren bu maddeler kullanılamayacağı için enerji üretimi sağlanamaz. Fakat tükenmez enerji olarak kabul edilen enerji kaynakları yıllar boyunca tükenmeyeceğinden dolayı enerji üretimi için çok daha caziptir. 

Tükenmez Enerji Nedir?

Tükenmez enerji olarak kabul edilen enerjiler; güneş enerjisi, dalga enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji olmaktadır. Bu enerjilerin en önemli ayırt edici özelliği ise insanların herhangi bir etkisi olmadan doğada var olabilmesi ve tükenmemesidir. 

Tükenmez enerjilerin avantajlarının oldukça fazla olması, bu enerjilerin daha fazla alanda kullanılmasını teşvik etmektedir. Örneğin bir rüzgar enerjisi için herhangi bir rüzgar oluşumuna gerek yoktur. Yıl boyunca rüzgarı fazla olan bölgelere kurulacak bir santral ile rüzgardan enerji edilebilir. Böylece herhangi bir maliyet ya da doğalgaz gibi farklı enerjiler için gereken özel tesisler ihtiyaç dışıdır ve çok daha ekonomik bir şekilde tükenmez enerji elde edilebilmektedir. Taşınması, depolanması ve sessiz bir şekilde elde edilmesi ise yine tükenmez enerjinin en önemli avantajları arasında gösterilmektedir. 

Tükenmez Enerjinin Avantajları Nedir? 

Ülkelerin daha yeşil bir dünya ve çevreci çözümler sunmak adına tükenmez enerji planlarını doğru ve ileriye dönük bir şekilde yapması gerekir. Elde edilecek olan enerjilerin çok daha az salınım yapacak olması, çevredeki tabiata olumlu katkı sağlayacak ve aynı zamanda dünyanın en büyük sorunu olarak görülen küresel ısınmanın azalmasına da katkı sağlayacaktır. Tükenmez enerjileri rüzgar, güneş gibi doğa olaylarının çok fazla görüldüğü alanlarda üstelik daha avantajlı ve ekonomik olacaktır. 

Neden Gelecek İçin Tükenmez Enerji?

Gelecek adına tüm dünyanın sürdürülebilir bir enerji politikasına ihtiyacı vardır. Zira kaynaklar kısıtlı olacağı gibi mevcut çevresel etkiler, çevreci çözümlere zorunlu olarak bir yönelimi yaratacaktır. Bu nedenle de tükenmez, çevreci enerjiler bu doğrultuda ilk olarak yönelimin olacağı alandır. 

Tükenir Enerjiye Göre Tükenmez Enerji Avantajı

Rüzgardan güneşe kadar doğada herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan elde edilebilecek bu tip enerjiler, uzun vadeli ve aynı zamanda karlı bir enerji üretimi imkanı sunmaktadır. Bir nükleer santral ile güneş enerjisi karşılaştırıldığında iki farklı türdeki enerjinin avantajları ve dezavantajları da net olarak görülebilir. 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.