Alg Nedir?

Yaşadığımız evrende milyonlarca sayıda canlı türü varlığını sürdürmektedir. Ekosistem içerisinde her birinin farklı görevleri vardır. Bu görevleri sayesinde ekosistem sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Algler de diğer tüm canlılar gibi ekosistemde varlığını idame ettiren canlı türleri arasında yer almaktadır. Alglerin bir diğer adı da su yosunu olarak bilinmektedir. Tüm canlıların olduğu gibi alglerin de ekosistemde bulunmak için bir amacı vardır.

 

Alg İşlevleri Neler?

Ekosistemin bir parçası olan algler, karbondioksit ve suyu ışığın yardımıyla karbonhidrata çevirirler. Bu özellik alglerin yapısındaki pigmentler sayesinde gerçekleşir. Alglerin bu özellikleri, besin zincirinde ilk sırada yer almayı sağlamaktadır. Alglerin ürettikleri besin miktarı da son derece önemlidir. Çok fazla sayıda üretilen besin, çevresel dengede bozulmalara neden olmaktadır.

Besin üretiminin beklenenden fazla olması, suda yaşayan canlılar için yüksek risk oluşturmaktadır. Algler sularda yaşamını devam ettiren tüm canlılar için hayati önem taşımaktadır. Besin maddesinin çok sayıda üretilmesi, alglerin aşırı gelişmesine neden olabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında suyun renginin ve kokusunun da değiştiği gözlemlenebilinir.

Çok fazla gelişen algler yüzünden denizde yaşayan diğer canlılar ölüm tehdidi yaşarlar. Birçok yapılan araştırma gösteriyor ki alglerin yaklaşık olarak %70’i sularda yaşamını sürdürmektedir.

 

Alglerin Özellikleri Nelerdir?

Algler fotosentez yapabilme özelliğine sahip canlı türlerindendir. Tek başlarına veya koloni şeklinde yaşayabilme özellikleri vardır. Yaşam alanları genellikle; nemli topraklar, sulu ortamlar, havuzlar, akvaryumlar ve göllerdir. Algler üç çeşit üreme gerçekleştirebilirler. Birinci tür üreme çeşidinde;  koloni oluşturan alglerin hücreler halinde bölünmesiyle gerçekleşmektedir.

İkinci tür üreme çeşidinde; alglerin ana bireyden ayrılarak farklılaşması sonucu oluşur. Bu tür üreme, eşeysiz üremedir. Üçüncü üreme çeşidi ise eşeyli üremedir. Aynı ya da farklı bireylerin hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan üreme çeşididir. Üremeler tatlı sularda ve denizlerde sıklıkla görülmektedir. Ekosistemin devamlılığı için algler önemli bir kısmı oluşturur.

 

Alglerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

Algler iki grupta sınıflandırılmaktadır. Tek hücreli kırmızı algler ve tek hücreli yeşil algler olarak sınıflandırılır. Algler adlandırılırken iki isim şeklinde adlandırılır. İlk isim algin cinsini belirten bir isimdir. İkinci isim ise algin belirgin bir özelliğini anlatmaktadır.

 

 

Tek Hücreli Kırmızı Algler

Tek hücreli kırmızı algler genellikle denizlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Bazı türleri ise karada ve tatlı sularda yaşamlarını sürdürebilmektedir. Klorofil barındıran canlı türlerindendir. Fikoeritrin pigmenti sayesinde alglerin rengi kırmızı olmaktadır. Bu renk nedeniyle kloroplastın yeşil rengi maskelenir. Tek hücreli kırmızı alglerin diğer adı Rhodophyta’dır.

 

Çift Hücreli Yeşil Algler

Çift hücreli yeşil algler renklerini klorofilden alırlar. Çift hücreli yeşil alglerin en çok bulunduğu ortam tatlı sulardır. Volvox cinsi, çift hücreli yeşil alglere örnek olarak gösterilebilinir. Volvox cinsi çift hücreli yeşil algler koloni şeklinde yaşamlarını sürdürürler. Çift hücreli yeşil alglerin diğer adı Chlorophyta’dır.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.