Hidroelektrik Üretimi En Fazla Hangi Bölgede

Hidroelektrik enerjisi akmakta olan suyun hızından elde edilen ve depolanarak farklı alanlarda kullanılan enerji türüdür.  Suyun akışına göre elde edilen enerji miktarı değişiklik göstermektedir. Hidroelektrik üretiminin en fazla yapıldığı alan Doğu Anadolu Bölgesidir. Bölgenin coğrafi konumunun sağladığı avantajlar nedeni ile hidroelektrik santralleri kurulmuştur. Ayrıca bölgede var olan barajlardan da yine elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bölge ülkemizin en yüksek ve en fazla rüzgâr alan bölümüdür. Bu özelliği sayesinde enerji üretiminin büyük bir bölümü bu alandan sağlanmaktadır. Hidroelektrik enerjisi günümüzde çok sık tercih edilen yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji alanındadır. Enerji türleri içerisinde bakıldığında en eski teknolojiye sahiptir.

Hidroelektrik Santral Çeşitleri

Hidroelektrik üretim santralleri üç farklı çeşittir. Su tutma, pompalama ve akarsu santralleridir. Su tutma santrallerinde baraj kurulur ve kurulan barajlardan enerji elde edilir. Pompalama santralleri su tutma santrali ile aynı şekilde çalışır. Barajın alt kısmı depo görevindedir. Pompalama tesisinde depoda bulunan su baraj kısmına pompalanarak suyun debisinin azaldığı durumlarda kullanılır. Son santral çeşidi ise akarsu santralleridir. Bu santralde herhangi bir baraj kurulumu yapılmamıştır. Akarsu var olan tribün üzerinden geçer ve enerji üretimi gerçekleşir. En fazla enerji elde edilen santral su tutma santralleridir. Suyun debisi fazla olduğu için depolanan enerji miktarı da oldukça fazladır.

Hidroelektrik Enerjisi Üretiminin Faydaları

Hidroelektrik enerjisi üretiminin sağladığı bazı faydaları vardır. Bu faydaları sıralayacak olursak;

  •  Küresel ısınmanın etkilerini azaltır ve küresel ısınmanın zararlarını sınırlandırır.
  • Debisi fazla olan suların değerlendirilmesi ile boşa akmasını önlemektedir.
  • Ülke ekonomisine ve santralin kurulduğu bölge ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.
  • Çevre olan zararı çok azdır ve yerli üretim nedeni ile büyük kazançlar sağlar.
  • Hidroelektrik santrallerinde çevreye zararlı herhangi bir atık oluşumu görülmez.
  • Hidroelektrik santrali kurulması yeni iş imkânlarının oluşmasına ve işsizlik probleminin azalmasına yardımcı olur.

Hidroelektrik enerjisi sağladığı avantajlar sayesinde dışarıya olan bağımlılığın azalmasına da katkı sağlamaktadır.

Hidroelektrik Santrallerinin Ayrılması

Hidroelektrik santralleri  bazı özelliklere göre kendi içlerinde ayrılmaktadır. Santralin kurulum aşamasındaki gücü, barajın tipolojisine göre, ülkenin potansiyel olan elektrik enerjisini karşılama kapasitesine, hidroelektrik santral binasının bulunduğu yer, suyun debisine ve santralin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Santraller sahip oldukları özelliklere göre belirli bir enerji miktarı oluşturur. Elde edilen bu miktarı artırabilmek için sıraladığımız bu özellikleri geliştirmeniz gerekir. Özellikle ülke genelinde kullanılacak olan enerjinin sağlanabilmesi için çok detaylı santralin kurulması önemlidir.

 

 

Hidroelektrik Enerjisi Nerede Kullanılır?

Hidroelektrik enerjisinin farklı kullanım alanları vardır. Enerjinin en önemli ve asıl kullanım alanı elektrik üretimidir. Elektrik enerjisi üretimi için hidroelektrik santralleri kurulmaktadır. Kurulan u santrallerin çevreye olan zararı en az seviyededir. Bu nedenle ülkelerin elektriğini sağlamak adına kurulmaktadır.  Tarım arazilerinin sulanması ve elde edilen tahıllardan un üretilmek için de hidroelektrik enerjisi kullanılır. Doğal kaynaklı enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması ile hidroelektrik enerjisine ihtiyaç duyulur. Kullanılabilecek çevre dostu ve çok büyük ihtiyaçları karşılayabilecek bir enerji kaynağıdır.

 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.