Kütle nedir

Kütle, fizikte en genel tanımlama ile bir cisimde olan madde miktarıdır. Newton’un ikinci yasasına göre cismin bir kuvvet tarafından ivmelenmeye karşı gösterdiği dirençtir. Kütle konusunda çalışmaları Newton ilk olarak düzenlemiştir. En bilinen hikaye ile kütle Newton’un kafasına elmanın düşmesi sonucunda yer çekimine bağlı olarak Newton’un oluşturduğu ikinci yasada irdelenmiştir. Kütle fizikte “m” sembolü ile gösterilir. Aynı zamanda eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazi kullanımı bir kefesine ölçmek istediğimiz cisim, diğer kefesine kütle olarak belirlediğimiz cisimler konulur. Böylece kütlesini ölçmek istediğimiz cismin kütlesi belirlenir. Aslında eşit kollu terazi kütleyi değil, kütlelerin ağırlıklarıyla uyguladıkları torku (kuvvettin döndürme etkisi) karşılaştırır. Bu nedenle eşit kollu terazi çekim kitle çekim kuvvetinden etkilenmez. Eşit kollu terazi kütleleri doğrudan karşılaştıramaz. Aslında dolaylı olarak ağırlığın etkisini ölçer. Kütle günümüzde analog ya da dijital tartılarla ölçülmektedir. En sık kullandığımız ölçüm cihazları banyo ve mutfak tartılarıdır. Bunlar kütleyi ağırlık etkisine bağlı olarak ölçerler. Tartılar dünyada ağırlığı ölçer. Çünkü dünyanın kütle çekimini size uyguladığı kuvvet ölçerler. Bu yüzden bu tartılar ayda ve dünyada farklı sonuçlar verirler. Dünya’da kütle birimi olarak en genel kullanımı gram ve kilogram’dır. Kilogram “kg” sembolü ile gram ise “g” veya “gr” şeklinde gösterilir. Bin gram bir kilogram’a eşittir. Ağırlık ile kütle farklı kavramlardır. İnsanlar lisan olarak aynı şekilde kullanmaktadır. Ancak yanlış nitelendirilmesi anlam kargaşasına sebep olmaktadır. Ağırlık, bir çekim kuvvetidir. Ağırlık dinomometre ile ölçülür. Ağırlığın formülü “m*g” dir. Ağrılık “N” ile gösterilir.

Kütle ve ağırlığın en temel farkı, kütle evrenin neresinde olunursa olunsun sabit bir birim olurken, ağırlık yer çekiminin bile farklılık gösterebileceği bir alan içerisinde çekimsel kuvvete bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örnek ile anlatmak gerekirse, dünya da bir kişinin kütlesi 120 kilogram iken, ağırlığı 1200 N’a eşittir (g=10N/kg). Ayda ise 120 kilogramlık kütlesi olan bir kişinin ağırlığı sadece 200 N’dir.

Kütle, sıcaklıktan veyahut basınçtan etkilenmez. Ayrıca, bir cismin eylemsizliğinin ölçüsüne de kütle denir. Bir cismi hızlandırabilmek için gereken kuvvet, cismin kütlesine bağlıdır. Kütle arttıkça gereken kuvvet miktarı da artar. Newton’a göre, uygulanan kuvveti ivmeye oranı kütle olarak tanımlanır. F=ma şeklinde bu durum formüle edilir.

Kütle temel bir skaler büyüklüktür yani yönü belirli bir yönü yoktur. Kütle tanımından da anlaşılacağı üzere fizik, kimya ve biyoloji de dahil olarak bütün fen bilimleri alanında geniş bir skalada tanıma sahip olan bir terimdir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.