Organizma Nedir?

Biyoloji biliminde en yaygın şekilde kullanılan terim organizma terimidir. Organizmanın biyolojideki anlamı canlı organlar bütünü, senkronize bir şekilde çalışan hücre ve organlar, ya da yaşayan tüm canlı varlıklar olarak tanımlanır. Organizma terimini biyoloji dışında birçok alanda görmek de mümkündür.

Organizma kelimesinin anlam kazanabilmesi için çoklu hücre gruplarına, ya da birçok organın bir araya gelmesine ihtiyaç duyulmaz. Tek hücreli canlılar da kendi içlerinde birer organizmadır ve canlılığı devam ettiği sürece organizma olarak devam edecektir.

Organizma Teriminin Geçmişten Günümüze Şekillenmesi

Organizma terimi biyoloji tarihi boyunca kullanılmış en temel terimlerden biridir. İlk biyolojik kavramlar araştırıldığında, bu bilim ile ilgili yazılmış tüm makalelerde organizma terimine rastlamak mümkündür. Antik çağ biyologlarından, kanıtlanmış ya da kanıtlanmamış tüm biyoloji teorilerinde de yine organizma terimine rastlanır.

Canlı varlık terimini temsil eden organizma kelimesi, canlı bilimi olan biyolojide son derece etkindir. Tüm bitki, hayvan ve insan vücutlarının tamamı, belirli bir sistemi ya da çalışan tek bir organı organizma olarak geçer. Yani bir ağaç yapı olarak ele alındığında, ağacın dalları, kökleri ve gövdesinin bütünü bir organizma iken, tek bir canlı yaprağı da kendi içinde organizma olarak ele alınır.

Organizmanın Günümüzdeki Teknik Anlamları

Organizma kavramı her ne kadar bir biyoloji terimi olarak tanımlanmış olsa da birçok farklı sektörde de organizma terimini görmek mümkündür. Biyoloji ile bire bir bağlantılı olan tıp biliminde incelenen her şey organizma olarak nitelendirilir. Aynı şekilde veterinerlik be botanikçilerde de yapılan incelemelerin hepsi genel ya da özel organizmalar üzerindedir.

Gözle görülemeyecek derecede küçük olan ve ancak mikroskop ile incelemeleri gerçekleştirilen her canlı varlık da organizma olarak geçer. Mikro organizma olarak nitelendirilen bu canlıların bazıları, bilim insanlarını canlı oldukları hakkında iki farklı görüşe sürüklemiş ve ayırmıştır.

Organizma Her Zaman Canlılık Mıdır?

Virüs gibi bazı türler gelişen bilime rağmen tam olarak nitelendirilememektedir. Belirli bir gen dizilimleri, DNA, RNA ve canlı yapı proteinleri olmasına ve bulaştıkları canlı ya da cansız yüzeylerde belirli sürelerde yaşayabiliyor olmalarına rağmen farklı sistemleri dolayısı ile canlı ya da cansız oldukları tam olarak kesinleştirilemiyor.

Virüs gibi canlılık özelliği göstermeyen fakat belli bir gen dizilimine sahip varlıklar, bilim insanlarının bazıları tarafından canlı olarak nitelendirilirken, bazı tarafından canlı varlıklar olarak görülmez. Fakat iki taraf için ortak olan görüş, virüslerin de birer organizma olarak kabul edilmesidir.

Organizma Teriminin Mühendislikteki Anlamı

Canlı varlıklar ya da belirli bir gen dizilimine sahip tüm varlıklar için kullanılan organizma terimi, mühendislikte de sık sık kullanılmaya başlanan bir terimdir. Çünkü mühendisler için belirli parçaların bir araya gelerek iş görür bir düzende çalışması, bir canlılık belirtisidir ve mühendislik için bunlar birer organizma olarak geçer.

Örneğin bir makine mühendisi için bir araç motorunu oluşturan tüm parçalar birer organdır ve motorun bütünü ya da aracın bütünü bir organizmadır. Fakat elbette mühendislikteki organizma tabiri sadece benzetme şeklinde kullanılır çünkü organizma kelimesinin sözlük anlamına uygun bir şekilde, makine parçalarının hiçbirinde bir canlılık belirtisi gözlenmez.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.