Türkiye’deki Jeotermal Santraller

Enerji, insanoğlunun var olduğu günden itibaren ihtiyaç duyduğu temel bir olgudur. Esasında doğada ve insan yaşamında her şey bir enerji sayesinde meydana gelmektedir. Bir eşyayı, bulunduğu yerden başka bir yere itmek için enerji gereklidir. İnsanlığın ilk dönemlerinde, ihtiyaç duyulan enerji yine insandan karşılanmaktaydı. Kimi medeniyetlerde köleler en büyük enerji kaynağı olarak görülmekteydi. Ancak zaman içinde ihtiyaçların ve üretim biçimlerinin değişmesi, enerji ihtiyacının da artmasına ve farklı enerji elde etme yöntemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan büyük teknik makineler, insan enerjisinin yetmeyeceği kadar büyük bir güce ihtiyaç duymaktadır. Bu dönemden sonra ortaya farklı enerji elde etme yöntemleri çıkmıştır. Bunlar kabaca yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Aslında bu kaynakların hepsi, eskiden beri var olan kaynaklardı. Sanayi Devrimi ile birlikte, bu kaynaklar kullanılabilir hale geldi.

Jeotermal Enerji Nedir?

Günümüzde de enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan pek çok enerji elde etme metodu vardır. Nükleer enerji, termik santral enerjisi ve jeotermal enerji bunlardan bazılarıdır. Jeotermal enerji, yer kabuğunun farklı derinliklerine birikmiş olan ve yüksek sıcaklıklara sahip olan su, buhar ve gazların, enerji elde etmek amacıyla kullanılmasıdır. Jeotermal enerji yenilenebilir ve güvenli olması nedeniyle çok tercih edilen bir enerji biçimidir. Yer hareketlerinin ve depremlerin fazla olduğu bölgelerde, jeotermal enerji açısından daha büyük potansiyeller bulunmaktadır. Ayrıca jeotermal enerji, diğer enerji elde etme yöntemlerine oranla oldukça da düşük maliyetlidir.

Jeotermal Enerji Nerelerde Kullanılmaktadır?

Enerjinin insan hayatında kullanılmadığı ya da var olmadığı bir alan neredeyse yok denecek kadar azdır. Jeotermal enerji de kendisine pek çok kullanım alanı bulmaktadır. Jeotermal enerjinin en yaygın olarak kullanıldığı alan, elektrik üretimidir. Özellikle sıcaklığı 130 derecenin üzerinde olan jeotermal kaynaklar, elektrik üretimi için oldukça elverişlidir. Buradan elde edilen elektrik hem sürdürülebilirdir, hem de diğer yöntemlere göre oldukça ucuz şekilde üretilmektedir. Ayrıca jeotermal enerji ısıtma amacıyla da kullanılmaktadır. Borular ve ısıtma tesisatları yoluyla belirli bölgeleri dolaşması sağlanan jeotermal enerji kaynağı, maliyetsiz bir ısıtma yöntemidir. Endüstri alanında da jeotermal enerjiden yoğun olarak faydalanılmaktadır. Jeotermal enerji sayesinde endüstriyel alanlar ısıtılmakta ya da makinelerin ihtiyaç duymuş olduğu enerji, elektrik yoluyla sağlanmaktadır.

Türkiye’de Kaç Jeotermal Santral Var?

Yer kabuğunun oldukça hareketli olduğu Türkiye’de, jeotermal enerji bakımından büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Çoğu bölgede jeotermal santrallerin bulunmasına rağmen, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebildiği söylenemez. Türkiye’de Kurulu bulunan ve aktif olarak üretim yapan 39 jeotermal santral bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Kızıldere 3 JES

Türkiye’nin en yüksek üretim kapasitesine sahip olan bu jeotermal santral, Denizli’de yer almaktadır ve Zorlu Holding tarafından işletilmektedir. Santralin toplam üretim potansiyeli 165 MW civarındadır.

 

 

  • Efeler Jeotermal Enerji Santrali

115 MW üretim potansiyeli ile Türkiye’nin ikinci büyük santrali olma özelliği taşıyan Efeler Jeotermal Enerji Santrali, Aydın’da kuruludur ve Güriş Hoding tarafından işletilmektedir.

  • Pamukören Jeotermal Santrali

Türkiye’nin jeotermal enerji santrallerini büyük çoğunluğu Denizli ve Aydın’da yer almaktadır. Bu santral de Aydın sınırları içerisindedir ve 68 MW üretim kapasitesine sahiptir.

 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.