Türkiye’deki Rüzgâr Santralleri

İnsanoğlu, tarih boyunca enerji ihtiyacını karşılayacak yolların arayışında olmuştur. Bunun için ilkel dönemlerde insanlar ve hayvanlar kullanılırken; zaman ilerledikçe ve teknik gelişmeler yaşandıkça farklı araçlar kullanılmaya başlanmıştır.

Enerji amacıyla kullanılan ilk doğal kaynak ise rüzgârdır. Daha Hititler döneminde, değirmenlerin çalıştırılabilmesi için rüzgârdan faydalanılmaya başlanmıştır. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte, üretim yöntemlerinin değişikliğe uğraması ve buna bağlı olarak daha yüksek enerjilere ihtiyaç duyulması, insanoğlunu da farklı arayışlara yöneltmiştir. Bu arayışlarının neticesinde bulduğu yollardan birisi de, binlerce yıl önce kullanılmaya başlanmış olan rüzgârdan, daha etkin biçimde faydalanarak enerji üretmektir. Böylece rüzgâr enerjisi santralleri ortaya çıkmıştır.

Rüzgâr Enerjisi Nedir?

Rüzgâr enerjisi, esasında rüzgârın içinde bulunan hareket enerjisini ifade etmektedir. Dünyadaki bütün rüzgârlar, güneşten kaynaklanmaktadır. Güneş, enerjisinin yaklaşık yüzde ikilik bir kısmını rüzgârlara çevirmektedir.

Esen rüzgârın yaratmış olduğu gücün önüne kurulan rüzgâr enerjisi santralleri sayesinde, bu güç elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Bu yüzden de doğaya herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Türkiye, rüzgâr santralleri ile elektrik üretme açısından oldukça başarılı bir ülkedir.

Türkiye’deki En Büyük Rüzgâr Santralleri

Bir bölgede rüzgâr santrallerinin kurulabilmesi için, rüzgârların sert ve yüksekten esiyor olması gerekmektedir. Türkiye’de rüzgârların hareket yönü açısından koridor denilebilecek bir coğrafi konuma sahiptir. Bu da Türkiye’yi dünyadaki en büyük rüzgârdan enerji üreten ülkeler arasında yedinci sıraya sokmaktadır. Toplamda 192 kayıtlı santral bulunan Türkiye’deki bazı rüzgâr enerjisi santralleri şunlardır:

  • Soma Rüzgâr Santrali

Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan bu santral, 240 MW enerji üretme potansiyeli ile Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerjisi santralidir.

  • Dinar Rüzgâr Santrali

200 MW enerji üretimi ile Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr santrali olma unvanını elinde bulunduran bu santral, Afyonkarahisar’da bulunmaktadır.

  • Geycek Rüzgâr Santrali:

Bu santral ise Kırşehir’de yer almaktadır ve toplamda 168 MW elektrik üretim potansiyeline sahiptir.

Rüzgâr Enerjisinin Yararları Nelerdir?

Rüzgâr enerjisi, insanların enerji ihtiyaçlarının karşılanması açısından pek çok yararı bünyesinde barındırmaktadır. Bu yararlardan en önemli olanı, rüzgâr enerjisinin yenilenebilir olmasıdır. Bu yönüyle hem çevreye zarar vermeyen, hem de oldukça düşük maliyetli olan rüzgâr enerjisi santralleri, ülkelerin enerji üretme konusunda öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır. Ayrıca rüzgâr enerjisi için gerekli olan santraller kurulduktan sonra, bakım masrafları oldukça düşüktür. Enerjinin, dışa bağımlı olunmaması gereken bir konu olduğu göz önünde bulundurulunca, rüzgâr santralleri ile enerji üretmenin en büyük faydalarından birinin de, enerjiyi yerli olarak üretebilmeye olanak tanıması olduğunu söylemek mümkündür.

Türkiye’nin Rüzgâr Enerjisi Haritası

Rüzgâr santralleri ile enerji üretimi bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahip olan Türkiye’de, en çok rüzgâr santrali Ege Bölgesi’nde görülmektedir. Özellikle Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir gibi şehirlerde bulunan rüzgâr santralleri, Türkiye’nin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise rüzgâr enerjisi açısından yüksek bir potansiyel bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu bölgelerde rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulumu yapılmamıştır. Bunların dışında İç Anadolu’da birkaç kentte ve Akdeniz Bölgesi’nde de Hatay’da rüzgâr enerjisi santralleri bulunmaktadır.

 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.