Biyokütle Nedir?

Yaşamını sonlanmış fakat fosilleşmemiş olan tüm biyolojik malzemeler biyokütle olarak tanımlanmaktadır. Biyokütlenin en önemli artısı enerji kaynağı olması ve bu maddelerin endüstriyel alanda da kullanılarak enerji ihtiyacının karşılanabilmesidir.Çevreci bir çözüm olması ise enerjinin çevreci bir şekilde elde edilmesi adına avantaj sağlamaktadır. 

Biyokütle Nasıl İşlenir?

Bir ya da birden fazla türe ait olabilecek olan biyokütle, bazı kaynaklarda ve bölgelerde organik karbon olarak da adlandırılmaktadır. Biyokütle, tek başına bir ifade etmediği gibi bir tesiste işlenmesi gerekmektedir. İşlenme sonrasında ise farklı şekilde yakıtlar elde edilmektedir. Katı, sıvı ya da gaz olabilecek bu yakıtlarda en yaygın kullanım alanı ise biyodizel olmaktadır. 

Biyokütlenin doğadan elde edilmesinin yanı sıra insan etkili de yine biyokütle oluşturulabilir. Evlerde kullanılan odunlar, tarımsal atıklar, çay atıkları, posalar, atık kağıtlar, meyve ve sebze kabuğu gibi evsel organik atıklar biyokütle için temel oluşturmaktadır. Geri dönüşüm gibi birçok farklı etkinlikler ile bu oluşumlar desteklenerek bir araya getirilmemektedir. 

Biyokütlenin Türleri Nelerdir?

Elde edilen verim ve özelliklerine göre biyokütle 2 grup altında ele alınmaktadır. Birinci nesil ve ikinci nesil biyokütle olarak adlandırılan bu gruplarda verim ayırııcı etkendir. Bu kaynaklardan elde edilen enerji, biyokütle enerjisi olarak tanımlanmaktadır. Elektrik ve ulaşımda kullanılan biyoyakıt olarak bu enerji günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Türkiye’de Biyokütle Çalışmaları

Türkiye’de ise özellikle 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun biyokütlenin kullanımı ve tanımı ile ilgili önemli resmi veriler sunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye’de yürütülecek olan faaliyetlerde belirtilen kanuna uygunluk önemlidir. Türkiye’ye yönelik yapılan bir araştırmada Türkiye’de biyokütle enerji potansiyelinin yıllık 20.307.069 TEP’tir. Böylesine yüksek bir potansiyelin oluşmasında en önemli katkıs isebitkisel atıklar olmaktadır.  

Biyokütle Enerjisinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Biyokütle enerjisi doğanın döngüsü devam ettikçe herhangi bir sınır olmaksızın elde edilebilecek enerjidir. Aynı zamanda fosil yakıtlar göz önünde bulundurulduğunda biyokütle enerjisi çok daha çevreci, yeşil bir enerji olarak kabul edilir.  Ülkelerin enerji üretimi noktasında dışa bağımlılığını azaltan biyokütle enerjisi, kendi imkânlar dâhilinde ülkelerin üretim yapmasını sağlar. Bu açıdan yerli ve milli bir enerji olarak kabul edilmektedir. 

Bu enerjinin ortaya çıkarılması için gerekli olan santrallerin kurulması diğer enerji santrallerine göre çok daha ucuzdur. Bu nedenle de maliyet açısından biyokütle enerjisinin kullanılması avantajlıdır. Kullanımında gıda üretimine olumsuz bir etki yapılmamasına dikkat edilmelidir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.