Gelgit Enerjisi

Dünya, Güneş ve ay hareketlerine bağlı olarak yaşanan çekilme olayları, özellikle sular üzerinde ciddi bir etki yaratmaktadır. Bu etki ile birlikte sularda yaşanan çekilmeler ve yükselmeler enerji üretimi için cazip ortamları da ortaya çıkarmaktadır. Öyle ki geliştirilmiş olan özel tesis ve cihazlar sayesinde sularda meydana gelen gelgitler sayesinde ile enerji elde edilebilmektedir.

Gelgit Enerjisi Nasıl Oluşur?

Gelgit enerjisi sularda yaşanan alçalma ve yükselme durumlarının kullanılarak enerji üretimine dayanmaktadır. Rüzgar enerjisinde olduğu gibi gelgit, bu enerjinin elde edilmesindeki en önemli etkendir. Gelgit enerjisi için kurulan özel sistemlerin, suyun alçalma yükselme bölgelerine kurulması ile tesisten enerji elde edilebilmektedir. Bu tesislerde suların türbinleri döndürme esasına göre bir hareket oluşturulmakta ve bu harekette yine elektrik enerjisinin elde edilebilmesi adına yeterli olmaktadır.

Gelgit barajlarının dışında özel gelgit akış jeneratörleri de yine yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Akış Jeneratörleri ise gelgit olaylarının yoğun olduğu yerlere kurulmakta ve daha küçük çapta olmaları sayesinde de cazip görülmektedir. Bir baraj kurulmak istendiğinde gelgit alanlarının tespit edilebilmesi için özel çalışmaların yapılması ve sonrasında bu alanlara barajların kurulması gerekir. Fakat bu barajlarda özellikle alan çok geniş olmak durumundadır. Aksi halde yapılacak çalışmalardan verim alınabilmesi söz konusu olmayacaktır. Bununla birlikte bu kadar geniş bir alana kurulan tesis çok yüksek maliyetleri de beraberinde getirecektir. Bu olumsuz tablo ise gelgit enerjisinin popüler duruma gelmesini veya yoğun bir şekilde kullanılmasını engellemektedir.

Türkiye’de Gelgit Enerji Çalışmaları

Türkiye’de bu alandaki çalışmalar, çok başlangıç aşamasında olduğu gibi tüm dünyada da potansiyel kaynakların sadece %2 lik bir bölümü kullanılmaktadır. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de böylesine bir başlangıç aşamasında olan enerjinin özellikle çevreci olması göz önünde bulundurulduğunda daha fazla önem gösterilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Dünya Güneş ve ay hareketlerinin sürekli bir döngü halinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda mevcut enerji alternatifinin çok daha ön planda olması gerekmektedir.

Gelgit enerjisinin avantajları nelerdir?

Gelgit enerjisinin sağladığı en önemli avantajlardan bir tanesi özellikle fosil yakıt kullanılmadan enerji üretimini sağlamasıdır. Bu ülkelerin dışa bağımlılığını azalttığı gibi aynı zamanda çevreci olmayan yöntemlerin de kullanılmasını belirli bir oranda engellemektedir. Bununla birlikte geniş su alanlarının bulunması, ülkelerin bu konuda daha fazla enerji kaynağına da sahip olmasını mümkün hale getirecektir.

Mevcut tesisler pek çok farklı ek fonksiyona da sahip olabilmektedir. Öyle ki tuzlu sudan içilebilir su elde edilmesinde, mevcut gelgit enerji sistemlerinin kullanılması mümkün durumdadır. Tüm bunlara ek olarak kuşkusuz mevcut enerjinin pek çok olumsuz yanı da vardır. Özellikle baraj gibi sistemlerde doğal akışa zaman zaman olumsuz etkiler yapılabilmektedir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.