Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hidrojen Enerjisi

Doğada bileşik bir halde bulunan hidrojen gazının özel tesislerde işlenmesi suretiyle enerji oluşturulması hidrojen enerjisi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle hidrojen enerjisinin elde edilmesi ve yaygın bir şekilde kullanılabilmesi adına sonsuz bir kaynak söz konusudur. Üretim aşamasında çok farklı teknikler kullanılmaktadır. Buhar iyileştirme, atık gazların saflaştırılması, electro-voice termokimyasal süreç, radyoloji ve foto süreçler hidrojen enerjisinin elde edilmesi sırasında kullanılmaktadır. Tüm bu süreçlerin her biri tesislerin zorlu işlemleri doğru bir şekilde yerine getirilmesini de zorunlu kılmaktadır.

Neden Hidrojen Enerjisi?

Hidrojen enerjisinin bu kadar popüler hale gelmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi birim başına en yüksek enerjiye sahip olmasıdır. Öyle ki 2.1 kilogram doğalgaza ya da 2.8  kilogram petrole karşılık 1 kilogram hidrojen enerjisi yeterli olmaktadır. Özellikle kullanımı temiz olması ve yakıt olarak da hidrojenin kullanılabilir durumda olması, enerji üretimindeki en önemli etkenlerden birisidir.

Bu enerji türünün yaygın bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir ve bunun için de sıklıkla petrol ya da doğalgaza karşı avantajları üzerinde durulmaktadır. Yapılan araştırmalarda mevcut hidrojen enerjisinin petrol yakıtlarına göre %33’e varan verimlilik sağladığı belirtilmektedir.

Hidrojen Enerjisinde Maliyetler

Dünya genelinde hidrojen enerjisinin gelişmemesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi kurulması gereken sistemlerin çok yüksek maliyetler içermesidir. Diğer enerji kaynaklarına göre yaklaşık 3 kat daha pahalı olan hidrojen enerjisi de mevcut maliyetler şu andaki çalışmaların daha da yaygınlaşmasını ve gelişmesini önlemektedir. Fakat özellikle gelecekte bu maliyetlerin daha uygun ve makul seviyelere gelmesi halinde hidrojen enerjisinin kullanılması ve daha yaygın bir hale gelmesi söz konusu olabilir.

Hidrojen Enerjisinin Gelecekteki Potansiyeli

Hidrojen ile ilgili yapılan değerlendirmelerin büyük bir bölümünde 21. yüzyıl itibariyle mevcut enerjinin daha fazla önem kazanacağı ve yaygın bir şekilde kullanılacağı belirtilmektedir. Hidrojen enerjisi için unutulmaması gereken en önemli detaylardan bir tanesi mevcut enerjinin doğada serbest olarak bulunmamasıdır. Zira hidrojen, su molekülü içerisindedir ve enerji kaynaklarından yararlanılarak elde edilebilmektedir. Bu nedenle hidrojen enerjisi üretimi için başka bir enerjiye ihtiyaç duyulması, mevcut enerji için en büyük handikaplardan birisi olarak görülmektedir. Fakat küresel ısınma, çevresel sorunlar, tükenen enerji kaynakları gibi pek çok farklı etken göz önünde bulundurulduğunda hidrojen enerjisinin gelecekte neden önem kazanacağı net olarak görülebilmektedir. Türkiye’de bu alanda çalışmalar yapılmadığı gibi gelecekte bu alanda enerji üretilebilmesi adına ilk adımlar atılabilir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.