Hidrojen Enerjisi Hakkında

Hidrojen bir nevi gaz olmasının yanı sıra elementler arasında bakıldığında da en hafif element olarak bilinmektedir.  Bir nevi evrenin ana enerji kaynağı olarak bilinmektedir. Hidrojen enerjisi, renksiz ve kokusuz olmasının yanı sıra doğada bir gaz olarak bulunmaktadır. Şaşırtıcı bir unsur olan kokusuz ve hafif olmasının yanı sıra elementler arasında en yüksek enerjiyi de içerisinde barındırmaktadır. Ayrıca gaz halinde bulunan hidrojen belirli bir ısı derecesi ile sıvı hale de getirilebilmektedir.  

1500’lü yıllarda keşfedilmiş olan hidrojen’in yanabiliyor olmasının keşfi ise 1700’lü yıllara rastlamaktadır. Evrende en bol bulunan elementler arasında yer almasının yanı sıra dünya yüzeyinde yer alan elementler arasında bakıldığında ise dokuzuncu element olarak yer almaktadır. Hidrojen’in yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu da bilinmektedir.

Hidrojen Enerjisi Kullanım Alanları

Zehirsiz olan hidrojen gazı, çeşitli reaksiyonlar sonucu keşfedilmiştir. Element’in havada yanmasının yanı sıra yandıktan sonra su çıkarması da onun keşfedilmesinde büyük rol oynamıştır.  Sulu çözeltilerde yer alan asidin ana nedeni de hidrojen iyonundan ileri gelmektedir.

Kullanımının temiz olmasının yanı sıra yakıt olarak kullanılan enerji sistemleri olmaktadır. Bunu yanı sıra ısı ve patlama enerjisine ihtiyaç duyulan her alanda kullanımı yaygın olarak devam etmektedir. Atmosfere salınan ürün ise sadece su ve buharından ibaret olmaktadır.

Hidrojen bulunduğu yer olarak bakılacak olursa doğada kömürde, petrolde, elementlerle yapmış olduğu bileşikler dahilinde tüm hayvansal ve bitkisel maddelerde de yer almaktadır. Yıldızlarında bir hidrojen barındırmış olduğu onu ulaşılmaz gibi kılsa da çeşitli su kaynaklarında ve atmosferde bu elemente ulaşmak mümkün olmaktadır.

Sanıldığından Daha Fazlasına Sahip Bir Hidrojen Enerjisi

Hidrojen’in genellikle yaratmış olduğu izlenim doğada kokusuz ve renksiz olması ile gaz özelliğinden başka bir kategoride düşünülmemektedir. Oysaki hidrojen en önemli yakıtlarımız olan kömür ve benzin üretiminde başta gelmektedir. Bunun yanı sıra sıvı yağlardan katı yağ elde etme yolunda ve en önemli kaynaklarımızdan biri olan elektrik enerjisi üretiminde de büyük rol oynamaktadır. Aynı zamanda tüm bunlar adına ortaya temiz bir enerji kaynağı çıkarmaktadır.  

zehirli sera gazları yerine temiz bir su buharı yaymaktadır. Kullanım alanının zor olmasının nedeni ise doğada saf element olarak bulunmaması yani sadece bileşik olarak bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu element ulaşımda kirliliği azaltma adına da çeşitli elementlerle karıştırılabilmektedir. Ulaşım ve endüstri alanında da yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.