Jeotermal Enerji Yenilenebilir Mi?

Jeo yer, termal ise ısı demektir. Yer altındaki yer kabuğu içerisinde yüksek basınç ve sıcaklığa sahip olan ısı enerjisidir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yeri oldukça geniş bir alana sahiptir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemli yere sahiptir. Jeotermal enerji, karın ve yağmurun meydana gelmesi ile oluşan suların yer kabuğu üzerinde bulunan çatlaklardan magmanın ısı verdiği kayalara yönelmesi ile meydana gelmektedir.  Bu ısınan su bazen yeryüzüne volkanlar ve gayzerler şeklinde meydana gelirken bazen de ısınan su buhar türbinleri vasıtasıyla elektrik üretimi yapılır.  Buna da jeotermal enerji ismi verilmektedir. Çevreye daha az zarar vermesi açısından diğer enerji kaynaklarına oranla daha çok tercih edilebilmektedir.

Jeotermal Enerji Neden Tercih Edilir?

Jeotermal enerji birçok avantaj barındırması ile tercih edilme sebebidir. Yenilebilir çevre dostu ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerjinin birden fazla artısı vardır. Kömür, gaz veya petrol gibi bir fosil yakıt yakmadan işlenebilir. Jeotermal sahalar nispeten temiz doğal gaz yakıtlı bir elektrik santralinin ürettiği karbondioksitin sadece çok az bir miktarını üretmektedir. Güneş ve rüzgâr enerjisinin tam tersine, jeotermal enerji yılda 365 gün her zaman mevcuttur. Ayrıca ucuzdur; dolaylı olmayan kullanımından elde edilen tasarruf fosil yakıtlara göre yüzde 80 kadar olabilir. Jeotermal enerji bilinçli bir şekilde kullanıldığı takdirde dışa bağımlılık da azalır.

Jeotermal Enerji Kullanım Alanları

Mineraller içeren sular ve maden suları olarak kullanım alanı sağlar. Kaplıcalar, sıcak su tesisleri ve seralarda kullanılır. Evlerde ya da çoğu işyerinde, binalarda ısı yalıtımı olarak kullanılır. Kültür balıkçılığında kullanılır. Proses ısı sistemi olarak kullanılır. Ayrıca enerji üretimi olarak kullanım alanı sağlamaktadır. Görüldüğü gibi birçok kullanım alanı olmasından dolayı çok fazla tercih edilen yenilenebilir enerji sistemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Çevre dostu olması açısından da mühimdir. Çok fazla kullanım alanından dolayı geniş bir yelpazeye sahiptir. Dış etkenlere karşı hassas olmayan bu enerji kaynağı zarar görmez. Özellikle tarım alanlarında verim sağlayan bir enerji kaynağıdır. Endüstri alanında da

 Jeotermal Enerji Avantajları

Jeotermal enerjinin yerli olması ve ekonomik olarak külfetli bir enerji kaynağı olmaması avantajların başında geliyor. Diğerlerini söyleyecek olursak iş olanaklarının fazla olması da ülkenin kalkınması açısından ve yeni bir iş sahası oluşması da büyük avantajlardan biridir. Ayrıca günümüz kentleşmesinde havayı kirletmemesi ve su kirliliğini azaltması da önemli olan diğer etkileridir. Jeotermal enerji üzerine kurulacak işletmeler için işletme maliyetinin az olması da bir ayrıcalıktır. Bunun yanında güvenlik maliyetlerinin az oluşu da bir diğer artırır.

Dünyanın Geleceği Jeotermal Enerji Mi? 

Sürekli olarak değişen yenilenen dünya düzeninde enerji kaynaklarına olan arz ve talep farkı giderek büyüyor. Elektrik kaynakları giderek tükeniyor. Fosil yakıt kullanımları küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi doğayı tehdit eden unsurların artmasına sebep oluyor. Bunun önlemini almak için doğal denge düzenini olumsuz şekilde etkilemeyecek olan yenilenebilir jeotermal enerji kaynağı kullanımıdır. Ekonomik anlamda da zorlamayacak küresel çapta da negatif etkileri olmayan enerji sektöründe büyümeye engel teşkil etmeyecek bir avantaj sağlayan kaynaktır.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.