Yenilenemez Enerji Kaynakları

Sanayi Devrimi, pek çok aletin ve makinenin icadını beraberinde getirmiştir. Ancak bu makinelerin çalışması için ihtiyaç duydukları şey, hem klasik dönemde, hem de ilkel dönemde sömürgeciliğin altyapısını oluşturmuştur. Makinelerin ve teknik aletlerin çalışmak için ihtiyaç duydukları yegâne şey enerjidir. Ayrıca ısınma, aydınlanma gibi pek çok ihtiyaç da enerji sayesinde karşılanabilmektedir. Kimi ülkeler enerji ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman kendi kaynaklarına başvururken; özellikle emperyalist düşünceyi benimsemiş ülkeler ise çeşitli yollarla başka ülkelerin kaynaklarını, kendi ülkelerine aktarmaktadır.

Yenilenebilir Enerji ve Yenilenemez Enerji Ayırımı

Enerji söz konusu olduğu zaman, iki farklı enerji biçiminden söz etmek mümkündür. Bunlar yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerjidir. Bu enerji biçimlerinin özellikleri şunlardır:

  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklar

Bu kaynaklar, doğa tarafından sunulmuş olan ve sürekliliği olan enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, dünyanın her yerinde erişilebilen enerji kaynaklarıdır, bölgesel değildir. Ayrıca varlıkları, dünyanın varlığı ile paraleldir. Örneğin güneş, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneşin varlığı, dünyanın varlığından önce de bilinen bir şeydir. Ve muhtemelen, dünyada yaşam sonra erdikten sonra da güneş varlığını sürdürmeyi devam edecektir.

  • Yenilenemez Enerji Kaynakları

Bu kaynaklar ise yine doğa tarafından insana sunulmuş olan, ancak dünyanın her tarafında eşit olmayan ve zaman belirli bir rezerve sahip olan enerji kaynaklarıdır. Yani belirli bir miktar bulunurlar, o miktarın tamamen çıkarılmasından sonra ise biterler. Güneşin, tüm dünyada erişilebilir bir enerji kaynağı olmasına karşın; petrol dünyanın bazı bölgelerinde bulunmaktadır. Ve nihayetinde de güneş kadar sınırsız değildir.

Kömür

Kömür, özellikle doğalgazın yaygınlaşmasına kadar ısınma ihtiyacını karşılamak için yoğun olarak kullanılan bir yenilenemez enerji kaynağıydı. Isınma ihtiyacının yanı sıra, demir çelik fabrikası gibi bazı fabrikalarda, ihtiyaç duyulan ısıyı elde etmek için de kömür kullanılmaktadır. Gelişmemiş ülkelerde halen daha yoğun bir kullanım alanı olan kömür, fosil bir yakıttır. Dünyada tespit edilmiş olan kömür rezervi yaklaşık olarak 900 milyar tondur. Bu her ne kadar büyük bir rakam olarak görülse de, bir sonunun olduğunu ifade etmektedir.

Petrol

Dünyanın enerji ihtiyacının yüzde 35’lik kısmını tek başına karşılamakta olan petrol, en çok kullanılan enerji ürünü olarak birinci sırada yer almaktadır. Dünya üzerinde en çok petrol Körfez-Arap bölgesinde rastlanmaktadır. Petrol; araç yakıtlarından fabrikalara, çeşitli kimyasalların üretiminden plastiğe varıncaya kadar oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliminin artmasıyla beraber 2030 yılına doğru petrolün, tahtından ineceği öngörülmektedir.

 

Doğalgaz

Genellikle sanayide ve konutlarda ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan doğalgaz, oluşum biçimi olarak petrol ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır. Doğalgaz, ısınmanın dışında elektrik üretiminde de sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu durum, yenilenebilir enerji kaynakları ile kıyaslandığı zaman oldukça pahalı bir yöntem olarak görünmektedir. Türkiye’de elektriğinin bir kısmını doğalgaz kullanarak üreten ülkeler arasında yer almaktadır.

Nükleer Enerji

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilebilen bir enerji çeşididir. Nükleer enerjiyi avantajlı kılan şey, diğer enerji türlerine göre oldukça kârlı olmasıdır. 1 kilogram nükleer yakıtın sağlamış olduğu enerji ile 100 milyon litre petrolün sağlamış olduğu enerji birbirine eşittir. Nükleer enerjiyi, diğer enerji ürünlerine çevirmek için nükleer reaktörler kullanılmaktadır.

 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.